Reset Password

click to enable zoom
Loading Maps
We didn't find any results
open map
Guests
Adults
Ages 13 or above
0
Children
Ages 2 to 12
0
Infants
Under 2 years
0
Close
Your search results

Terms and Conditions

KULLANIM KOŞULLARI

Bu internet sitesine girmeniz veya bu internet sitesindeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. www….. com alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Eğer Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız lütfen sitemizi kullanmayınız. www….. com internet sitesini ziyaret ederek ve/veya Üye olarak, işbu Kullanım Koşullarını okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, Kullanım Koşullarında belirtilen ve web sitemizde bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, web sitemizde belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. İşbu web sitemizin sahibi Koyunbaba Mah. Sancak Sok. Aks Konsept Sit. No: 13 C/3 Bodrum- Muğla adresinde mukim BODROOM TURİZM İNŞAAT VE TİCARET A. Ş. (bundan böyle kısaca “BODROOM” olarak anılacaktır)’dir. Web sitesinde sunulan ve işbu Kullanım Koşullarında belirtilen hizmetler, BODROOM tarafından sağlanmaktadır. BODROOM işbu Kullanım Koşullarını, web sitemizde yer alan her tür bilgi ve içeriği, ilgili kullanıcıya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak web sitemizde yayınlanacak ve yayınlandığı tarihte geçerli olacaktır. Web sitesi hizmetlerinden yararlanan veya herhangi bir şekilde web sitemize erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi Kullanım Koşullarını ve BODROOM tarafından işbu Kullanım Koşullarında yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. HİZMETLER BODROOM, web sitesinde yayınladığı villa ve daire ilanları üzerinden kullanıcılarının veya üyelerinin günlük veya uzun süreli konaklama yapmasını sağlamaktadır. BODROOM, web sitesinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile web sitesi dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. BODROOM, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir. WEB SİTESİNİN KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER Kullanıcılar hukuka uygun amaçlarla web sitesi üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcıların web sitesinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili BODROOM’un herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını Kullanıcı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Kullanıcılar web sitesinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanları, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, bu tür eylemler gerçekleştirerek herhangi bir ticari faaliyette bulunmayacağını; doğrudan ve/veya dolaylı olarak haksız rekabet teşkil eden davranış ve işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcılar web sitesi dahilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, BODROOM’un ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz edecek veya zedeleyecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcılar web sitesi dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden BODROOM’un amacına uygun olarak kullanmakla ve web sitesinde yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz. BODROOM, web sitesi kullanıcılarına ait bilgileri kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. BODROOM aynı zamanda kullanıcının IP adresi, web sitesinin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. BODROOM süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılan amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir. BODROOM, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da başka sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Web sitesinde verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan BODROOM’un sorumlu tutulamayacağını kullanıcı kabul ve taahhüt etmektedir. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI İşbu web sitesinde bulunan bilgiler, yazılar, resimler, markalar, slogan ve diğer işaretler ile sair sınaî ve fikri mülkiyet haklarına ilişkin bilgilerin korunmasına yönelik programlar, sayfa düzeni ve web sitesinin sunumu BODROOM’un ya da BODROOM’un izin ve lisans aldığı kuruluşların mülkiyetindedir. İşbu web sitesindeki bilgilerin ya da web sitesi sayfalarına ilişkin her tür veritabanı, web sitesi, software-code’ların html kodu ve diğer kodlar vs. ile web sitesi içeriğinde bulunan ürünlerin, tasarımların, resimlerin, metinlerin, görsel, işitsel vs. imgelerin, video kliplerin, dosyaların, katalogların ve listelerin kısmen ya da tamamen kopyalanması, değiştirilmesi, yayınlanması, online ya da diğer bir medya kullanılmak suretiyle gönderimi, dağıtımı, satılması yasaktır. Kullanıcı, yukarıda sayılan ve bunlarla sınırlı olmayan web sitesi yazılım, donanım ve içeriğini çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla BODROOM ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Kullanıcı BODROOM hizmetlerini, BODROOM bilgilerini ve BODROOM’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının BODROOM’un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildir. Bu sayfadaki bilgilerin kısmen kopyalanması, basılması, işlenmesi, dağıtılması, çoğaltılması, sergilenmesi ancak ticari olmayan kişisel ihtiyaçlar için ve BODROOM’un yazılı izni ile mümkündür. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER BODROOM, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşullarını herhangi bir zamanda web sitesinde ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşullarının değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu Kullanım Koşulları kullanıcının tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. MÜCBİR SEBEPLER Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde BODROOM’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. “Mücbir sebep”, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve BODROOM’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ İşbu Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşullarından dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Bodrum Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. YÜRÜRLÜK ve KABUL İşbu Kullanım Koşulları BODROOM tarafından web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcılar işbu Kullanım Koşullarını ve zaman içinde yapılan değişiklikleri web sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

KULLANICI SÖZLEŞMESİ

MADDE 1– TARAFLAR İşbu sözleşme ve ekleri (EK-1 Gizlilik Sözleşmesi) Koyunbaba Mah. Sancak Sok. Aks Konsept Sit. No: 13 C/3 Bodrum-Muğla adresinde mukim BODROOM TURİZM İNŞAAT VE TİCARET A. Ş. (bundan böyle " BodRoom" olarak anılacaktır) ile BodRoom web sitesinden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan Kullanıcı ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir. MADDE 2– TANIMLAR 2.1. Web sitesi: www. bodroombnb. com adlı internet sitesini ifade etmektedir. 2.2. Uygulama: İnternet sitesinden sunulan hizmetleri ifade etmektedir. (Bundan sonra “Uygulama” olarak anılacaktır. ) 2.3. Kullanıcı: Uygulamadan, BodRoomBnB tarafından sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişileri ifade etmektedir. (Bundan böyle " Kullanıcı” olarak anılacaktır. ) 2.5. İletişim Kanalları: Anında bildirim, e-posta, sms, mms, telefon ile bildirim gibi iletişim mecralarını ifade eder. 2.6. Mesaj: BodRoomBnB’nin, Kullanıcılara pazarlama, araştırma, bilgilendirme vb. amaçlarla göndereceği, Kullanıcıların BodRoomBnB tarafından kendilerine gönderilmesine izin verdikleri mesajları ifade eder. MADDE 3– KONU VE KAPSAM 3.1. İşbu sözleşmenin konusu; Kullanıcıya yönelik olarak uygulamada mevcut olan ve ileride BodRoomBnB tarafından sunulacak tüm ürün ve hizmetlerin, bu ürün ve hizmetlerden yararlanma şartlarının ve tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespitidir. 3.2. Kullanıcı, işbu sözleşme hükümlerini kabul etmekle, Uygulama içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin BodRoomBnB tarafından açıklanan her türlü beyanı da kabul etmiş olmaktadır. Kullanıcı, bahsi geçen beyanlarda belirtilen her türlü hususa uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 4– UYGULAMA KULLANIM ŞARTLARI 4.1. Reşit olmayan veya tüzel kişi üyeler için tüzel kişiyi temsil ve ilzam etmeye yetkili olmayan kişiler kanalıyla yapılan başvurular, kayıt işlemlerini tamamlamış olsa dahi " Kullanıcının" doğurduğu haklardan yararlanamazlar. Aksi yöndeki talep ve işlemler BodRoomBnB’nin sorumluğunda değildir. 4.2. BodRoomBnB, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir ve Kullanıcının işbu Uygulamadan yararlanmasına son verebilir. MADDE 5– KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER 5.1. Kullanıcı Hak ve Yükümlülükleri: a) Kullanıcı, kullanıcı prosedürlerini yerine getirirken, Uygulamadaki ürün veya hizmetlerden faydalanırken ve Uygulamadaki ürün veya hizmetler ile ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken işbu sözleşme içerisinde yer alan tüm şartlara, BodRoomBnB internet sitesinde belirtilen Kullanım Şartlarına ve diğer kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, işbu sözleşmede belirtilen tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul eder. b) Kullanıcı, BodRoomBnB’nin yasal mevzuat gereği resmi makamlara açıklama yapmakla yükümlü olduğu durumlarda, resmi makamlarca usulü dairesinde bu bilgilerin talep edilmesi halinde, Kullanıcılara ait, Uygulama dahilinde edinilen bilgileri resmi makamlara açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple kendisinden her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. c) Kullanıcı, BodRoomBnB’nin iş bu Sözleşme konusu ürün ve hizmetleri ifasına yönelik olarak ve/veya bu amaçla anlaşma akdettiği iş ortaklarına, Kullanıcıya ait kişisel veya ticari bilgileri açıklamaya yetkili olacağını, bu hususu kabul ettiğini beyan ederek bu sebeple BodRoomBnB’den her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul eder. d) Kullanıcı, Uygulama dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul ve taahhüt eder. BodRoomBnB, Kullanıcı tarafından BodRoomBnB’ye iletilen veya Uygulama üzerinden kendisi tarafından yüklenen, değiştirilen ve sağlanan bilgilerin ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu değildir. e) Kullanıcı, BodRoomBnB’ye verdiği iletişim kanallarının yalnızca kendisine ait ve yalnızca kendi kontrolü altındaki iletişim kanalları olduğunu ve bu iletişim kanallarını aktif olarak kullandığını taahhüt eder. Aksi halde, Kullanıcı iletişim kanallarının kendisine ait olmamasından veya iletişim kanallarını aktif olarak kullanmamasından dolayı BodRoomBnB’nin uğrayabileceği her türlü maddi ve manevi zararı tazminle yükümlü olacaktır. f) BodRoom' un sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlananlar, Uygulama dahilinde yalnızca hukuka uygun amaçlarla işlem yapabilirler. Kullanıcının, Uygulama dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Kullanıcılar, Uygulamayı kullanırken Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu, 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka, Patent, Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Haklarının Korunması ile ilgili kanun hükmünde kararnameler ve yasal düzenlemeler, halihazırda yürürlükte olan ilgili her türlü mevzuat hükümleri ile BodRoom' un Uygulamaya ilişkin olarak yayımlayacağı bildirimlere ve kurallara uymayı kabul ve taahhüt eder. g) Kullanıcı, web sitesinin ve Uygulama’nın BodRoom’a ait olduğunu ve onun tarafından işletildiğini kabul eder. İşbu web sitesi ve Uygulama’nın içeriği Fikri ve Sınai haklar doğrultusunda korunmaktadır. Kullanıcı, BodRoom ve/veya başka bir üçüncü şahsın aynı veya şahsi haklarına, malvarlığına tecavüz teşkil edecek nitelikteki webi sitesinde ve Uygulama dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veri tabanlarını, katalogları ve listeleri çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. h) BodRoom’a ait web sitesi üzerinden link verilen internet sitelerinde, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından yayınlanan içeriklerden dolayı BodRoom’un sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. BodRoom, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. i) Kullanıcı ve BodRoom birbirinden bağımsız taraflardır. İşbu Sözleşme' nin Taraflarca onaylanması ve uygulanması, aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi– işveren ilişkisi olduğu sonucunu doğurmaz. 5.2. BodRoom’un Hak ve Yükümlülükleri: a) BodRoom, web sitesinde sunulan ürün ve hizmetleri ve içerikleri her zaman tek taraflı olarak değiştirebilme, Kullanıcı da dahil olmak üzere üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. BodRoom, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. BodRoom, Kullanıcının web sitesini ve Uygulamayı kullanma hakkını dondurma veya sonlandırma hakkına sahip olacaktır. b) Referans kolaylığı veya çeşitli sebepler nedeniyle web sitesinde BodRoom kontrolünde olmayan bir takım web sitelerine veya içeriklere linkler verilebilir. Bu linkler bahsi geçen web sitesini veya içerik sahibini destekleyici mahiyette olmadığı gibi, web sitesi veya içerikte yer alan bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği de taşımamaktadır. BodRoom, üçüncü kişilerin web sitelerinin muhtevasının burada sayılanlarla sınırlı olmamakla birlikte; yasal, doğru, güvenilir, yerinde ve uygun olduğu, içeriğinde kullanılan bilgi, veri, yazılım, ürün veya hizmetlerin ticarete elverişli nitelikte olduğu, web sitesinin işletme ve idaresinin hatasız ve kesintisiz olacağı, aksaklıklar, kusur ve bozuklukların düzeltileceği, web sitesinin zarar verici unsurlardan ve virüslerden temizlenmiş olduğu hususlarında herhangi bir öneri ve tavsiyede bulunmamakta ve bu hususlarda kullanıcıya herhangi bir güven, beyan ve teminat vermemektedir. Uygulama üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen portallar veya web sitelerinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında BodRoom’un herhangi bir sorumluluğu yoktur. c) BodRoom, web sitesinde yer alan Kullanıcı bilgilerini, hizmetler dışında da Kullanıcı güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler ve iç denetimler için veya demografik bilgi olarak reklam ve/veya tanıtım için dilediği biçimde kullanabilir, bunları bir veri tabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. d) BodRoom, işbu web sitesi ve uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, Uygulamayı kullanma koşulları ile web sitesinde sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, yeniden organize etme, Uygulamayı durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, Uygulamada yayım anında yürürlüğe girer. Kullanıcı, web sitesinin kullanımı ya da web sitesine giriş ile bu değişiklikleri de kabul etmiş sayılır. Değişiklikler, BodRoom tarafından belirlenen mecra üzerinden Kullanıcılara duyurulur. e) BodRoom, Uygulama kapsamında verdiği hizmetlerin sürekli aktif ve erişilebilir olacağına dair hiçbir garanti vermemektedir. BodRoom özellikle yargı ve sair yetkili resmi merci karar ve uygulamaları, mücbir sebepler, üçüncü kişilerin sebep olduğu durumlar, internet bağlantı hizmeti sağlayan kuruluşlardan kaynaklanan aksaklıklar ve gecikmeler ve benzeri dış etkenler, yanlış kullanım, BodRoom’dan kaynaklanabilecek teknik arıza ve sair aksaklıklar, tamir çalışmaları veya diğer yönlendirmeler sonucu meydana gelen aksaklıklar konusunda hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez. f) BodRoom gerektiğinde, ağın işletim güvenliğinin tehlikede olması, ağa erişimin devamlılığı, ağda, yazılımda veya kayıtlı dosyalarda meydana gelebilecek arızaların önüne geçebilmek, muhtemel aksaklıkları engellemek veya etkisini azaltmak adına ve gerekli gördüğü diğer durumlarda hizmete erişimi sınırlandırabilir veya durdurabilir. MADDE 6– HİZMETLER BODROOM, web sitesinde yayınladığı villa ve daire ilanları üzerinden Kullanıcının günlük veya uzun süreli konaklama yapmasını sağlamaktadır. BODROOM, web sitesinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile web sitesi dahilinde erişilen içerikleri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. BODROOM, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir. MADDE 7– GİZLİLİK BodRoom, Kullanıcılarla ilgili bilgileri işbu Sözleşme' nin EK-1 bölümünde yer alan ve Kullanıcı Sözleşmesi' nin ayrılmaz bir parçası olan " Gizlilik Sözleşmesi" kapsamında kullanabilir. BodRoom, Kullanıcılara ait gizli bilgileri, işbu Sözleşme' nin kapsamı dışında ancak " Gizlilik Sözleşmesi" nde belirtilen koşullar dahilinde üçüncü kişilere açıklayabilir veya kullanabilir. BodRoom web sitesinin virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkânlar dâhilinde tedbir alınmış olmakla birlikte, nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı, kendi virüs koruma sistemini tedarik etmek ve gerekli korumayı sağlamakla yükümlüdür. Bu çerçevede Kullanıcı, BodRoom web sitesine girmesi nedeniyle, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul eder. BodRoom, kendi takdirinde olmak üzere sitenin içeriğini dilediği zaman değiştirme, kullanıcılara sağlanan herhangi bir hizmeti değiştirme ya da sona erdirme BodRoom web sitesinin hatasız olması için her türlü tedbir almış olmakla birlikte, sitede mevcut ya da oluşabilecek hatalar ve kesintiler ile ilgili herhangi bir garanti verilmemektedir. BodRoom web sitesi, sizi tanımlamamıza yardımcı olması için bilgisayarınıza bilgi yerleştirilebilir. Bu bilgi, genel olarak " cookie" olarak bilinir. Cookie kullanımı, bir sanayi standardıdır ve birçok web sitesi bunları kullanmaktadır. Cookie´ler bilgisayarınıza kaydedilir. Cookie almak istiyorsanız ya da ne zaman yerleştirildiklerini bilmek istiyorsanız, web tarayıcınızda bu özellik varsa, web tarayıcınızı bunu yapacak şekilde ayarlayabilirsiniz. İstatistik izleme programı olan Google Analytics BodRoom’a web tarayıcınız tarafından otomatik olarak gönderilen bilgileri toplamaktadır. Bu bilgiler tipik olarak sizin İnternet servis sunucunuzun IP adresi, işletim sisteminizin ismi ve web tarayıcınızın versiyonunu içermektedir. Lütfen, tarayıcınızın ne gibi bilgiler gönderdiğini ya da ayarlarınızı nasıl değiştireceğinizi öğrenmek istemeniz halinde tarayıcınızı kontrol edin. Tarayıcınız tarafından sağlanan bilgiler sizi kişisel olarak tanımlamaz. Biz bu bilgileri sitelerimizi geliştirmemize ve onları internet ziyaretçilerimiz tarafından kullanılan teknoloji ile daha uyumlu hale getirmemize yardımcı olan istatistikler oluşturmak için kullanmaktayız. MADDE 8– UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME İşbu Sözleşme' nin uygulanmasında ve yorumlanmasında Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Sözleşme' den dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Bodrum Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MADDE 9– FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI Web sitesmizin ve Uygulama' nın (genel görünüm, tasarım, metin, imge, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik verileri, BodRoom markası, uygulanan iş metodu ve iş modeli, yazılım kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm unsurları BodRoom’a aittir ve/veya BodRoom tarafından üçüncü bir kişiden alınan telif hakkı altında kullanılmaktadır. Fikri ve Sınai haklar kapsamında korunan BodRoom’a ait tüm bu unsurlar önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, yeniden satılamaz, paylaşılamaz, dağıtılamaz, sergilenemez, Kullanıcı Sözleşmesi kapsamı dışında kullanılamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapılamaz veya hazırlanamaz, aksi şekilde davranılması halinde, sorumlu kişi/kişiler BodRoom’un uğradığı zararı ve/veya lisans verenler de dahil üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı BodRoom’dan talep edilen tazminat miktarını, mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır. MADDE 10– SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ BodRoom, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Kullanıcı Sözleşmesi' ni veya herhangi bir hükmünü ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, web sitesinde ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi' nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Kullanıcı Sözleşmesi, Kullanıcıların tek taraflı beyanları ile değiştirilemez. MADDE 11– MÜCBİR SEBEPLER 11.1. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde BODROOM’un herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. " Mücbir sebep" , ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve BODROOM’un gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir. 11.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Taraflar işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. MADDE 12– KAYITLARIN GEÇERLİLİĞİ Kullanıcı, işbu Sözleşme' den doğabilecek ihtilaflarda BodRoom’un kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının muteber bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK 193. madde anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. MADDE 14– TEBLİGAT ADRESLERİ 14.1. Kullanıcıların, BodRoom’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir. 14.2. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler. MADDE 15–YÜRÜRLÜK 15.1. Kullanıcı, işbu sözleşmede yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder. EK 1 – GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 1. BodRoom, kişisel bilgi ve veri güvenliğini önemsemekte ve bu hususta gerekli olan tüm tedbirleri almaya özen göstermektedir. Kullanıcılar da Uygulamayı kullanarak işbu gizlilik sözleşmesi hükümlerine uygun davranacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. 2. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, web sitesinin ve Uygulamanın tüm bölümlerinde geçerli olacaktır. 3. Kullanıcıların bilgilerinin korunması ve gizliliğin sürdürülebilmesi BodRoom’un birinci önceliğidir. Bu nedenle Kullanıcıların vermiş olduğu bilgiler sözleşmede belirtilen kurallar ve amaçlar dışında herhangi bir kapsamda kullanılmayacak, üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. 4. BodRoom, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, Gizlilik Politikasındaki kurallar ve bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan yukarıdaki amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiç bir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir. 5. Web sitesindeki sistemle ilgili sorunların tanımlanabilmesi ve çıkabilecek muhtemel sorunların acil olarak giderilmesi için, BodRoom gerektiğinde Kullanıcıların IP adresini, sosyal ağ kullanıcı hesabında kayıtlı bilgileri kaydedebilir ve bu kayıtları anılan bu amaçlarla kullanabilir. Bu IP adresleri, BodRoom tarafından kullanıcılarını ve ziyaretçilerini genel anlamda tanımlamak ve kapsamlı şekilde demografik veri toplayabilmek amacıyla kullanılabilir. 6. Uygulama kapsamında elde edilen bilgiler BodRoom ve işbirliği içinde olduğu diğer kişi ve kurumlar tarafından Kullanıcının kimliği hiç bir şekilde açığa çıkarılmaksızın sadece çeşitli istatistiki değerlendirmeler, izinli pazarlama, veri tabanı oluşturma çabaları ve pazar araştırmaları yapma gibi durumlar dahilinde kullanılabilir. 7. BodRoom, Uygulama içerisinde başkaca sitelere link (bağlantı) sağlayabilir, anlaşmalı olduğu 3. kişilerin reklamlarını yayınlayabilir, Kullanıcıları reklamlar aracılığıyla reklam veren veya anlaşmalı 3. kişilerin web sitesine yönlendirebilir. BodRoom, bu bağlantı yoluyla erişilen diğer web sitelerinin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere yönelik olmak üzere hiç bir sorumluluk taşımamaktadır. 8. BodRoom, aşağıda sayılan hallerde ise işbu gizlilik bildirimi hükümleri dışına çıkarak kullanıcılara ait bilgileri üçüncü kişilere açıklayabilecektir. Bu durumlar; • Hukuk kurallarının getirdiği zorunluluklara uyulmasının gerektiği haller, • BodRoom’nun, Kullanıcılarıyla arasındaki sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmalarıyla ilgili hallerde, • Yetkili idari ve/veya adli makamlar tarafından usuli yöntemine uygun olarak yürütülen bir araştırma veya soruşturma doğrultusunda Kullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi halleri, • Kullanıcıların haklarını veya güvenliklerini koruma amacıyla bilgi verilmesinin gerekli olduğu haller. 9. BodRoom, kendisine verilen gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizli tutmayı, bunu bir sır olarak saklamayı yükümlülük olarak kabul ettiğini ve gizliliğin sağlanıp sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir parçasının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almayı ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermeyi taahhüt etmektedir. 10. BodRoom tarafından web sitesinde düzenlenebilecek periyodik veya periyodik olmayan anketlere cevap veren Kullanıcılardan talep edilebilecek bilgiler de, BodRoom ve işbirliği içindeki kişi ya da kurumlar tarafından bu kullanıcılara doğrudan pazarlama yapmak, istatistiki analizler yapmak ve özel bir veri tabanı oluşturmak amacıyla da kullanılabilecektir. 11. BodRoom, işbu gizlilik bildiriminde geçen hükümleri gerekli gördüğü zamanda web sitesinde yayınlamak şartıyla değiştirebilir. BodRoom’un değişiklik yaptığı gizlilik bildirimi hükümleri web sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girmiş kabul edilir. 12. İşbu Gizlilik Sözleşmesi, 12 (oniki) maddeden ibaretttir.

GİZLİLİK POLİTİKASI

HAKKINIZDA TOPLADIĞIMIZ BİLGİLER

BodRoom bilgilerinizi hizmetlerimizle size en iyi deneyimi sunmak için toplamaktadır. Aşağıdakiler hakkınızda toplanabilecek bilgilere ilişkin örneklerdir:  Kimlik bilgileri (isim, soy isim, TC kimlik, pasaport numarası gibi)  İletişim bilgileri (e-posta adresi, ev adresi ve telefon numarası gibi)  Ödeme bilgileri (ödeme kartı numaraları, fatura adresi ve banka hesap bilgileri gibi)  Demografik veriler (yaş, cinsiyet, vatandaşlık gibi)  Rezervasyonunuzla ilgili bilgiler (seçtiğiniz konut, geliş ve gidiş tarihi ve diğer hizmetler gibi)  Özel isteklerinizi ve/veya özel konaklamalarınızı yerine getirmek için gerekli bilgiler  Bize ulaşırsanız yazışmanızın kopyaları  Sitemiz ile kullanım ve etkileşiminiz ile ilgili bilgiler Bu bilgileri aşağıdakiler dahil olmak üzere çeşitli şekillerde topluyoruz:  Bize Verdiğiniz Bilgiler: Bize doğrudan ilettiğiniz, web sitemize girdiğiniz veya başka bir şekilde bize ilettiğiniz bilgilerinizi alır veya saklarız. Bizimle hangi bilgileri paylaşacağınıza siz karar verirsiniz. Ancak gerekli bilgileri paylaşmamak, rezervasyonunuzu tamamlamak için gereken işlemleri tamamlayamamanıza neden olabilir. Başka bir kişiye ait kişisel bilgileri bizimle paylaşırsanız (örneğin başka bir kişi için rezervasyon yaparsanız), bu kişi tarafından yetkilendirildiğinizi ve bilgileri bu Gizlilik Politikasına uygun olarak kullanmamıza izin verdiğinizi beyan etmiş olursunuz. Ayrıca, sağladığınız bilgilerin doğru olduğunu da beyan edersiniz.  Otomatik Bilgiler: Web sitemizi kullandığınızda ve/veya web sitemizdeki herhangi bir uygulamayı kullandığınızda, bu kullanım sonucu edinilen bilgileri ve tarayıcınızdan veya mobil cihazınızdan otomatik olarak toplanan bilgileri alır ve saklarız. Örneğin, birçok web sitesi gibi biz de web sitemize eriştiğinizde, web tarayıcınız, IP adresiniz, tarayıcı türünüz, işletim sisteminiz, mobil ağ verileriniz, görüntülenen sayfalar ve erişim süreleri dahil olmak üzere belirli bilgileri alırız. Bu bilgi, müşterilerimizle iletişim kurmamıza ve onları daha iyi anlamamıza yardımcı olur.  Güvenlik Sistemleri: Tarafımızca yönetilen yerlerde konakladığınızda veya ziyaret ettiğinizde, bu gibi yerlerin güvenlik sistemleri tarafından toplanan veriler toplanarak saklanabilir.  Diğer Kaynaklardan Alınan Bilgiler: Kamusal veri tabanları, ortak pazarlama ortakları ve diğer üçüncü taraflar gibi diğer kaynaklardan sizin hakkınızda bilgi alabiliriz.  Yaş Sınırlamaları: BodRoom, 18 yaşın altındaki herhangi bir kişiden web sitemiz aracılığıyla kişisel veri toplamaz. BodRoom, 18 yaşın altındaki kişilerden, misafir kayıt sürecinin bir parçası olarak ve bu kişinin ebeveyninin veya vasisinin rızasıyla kişisel veri toplayabilir. BİLGİLERİNİZİ KULLANMA AMACIMIZ BodRoom, bilgilerinizi faaliyetlerimizin kalitesini artırmak ve hizmetlerimizde size en iyi deneyimi sunmak için toplamaktadır. BodRoom, bilgileri çeşitli nedenlerden dolayı toplayabilir, kullanabilir ve açıklayabilir:  Rezervasyon ve Diğer Satın Almaların Gerçekleştirilmesi: Bizimle ve/veya web sitemiz aracılığıyla yaptığınız işlemlerle ilgili bilgileri işleyebiliriz. Bu veriler, rezervasyonunuzu tamamlama, satın alınan mal ve hizmetleri sağlama, hizmetlerimizi tercihlerinize göre kişiselleştirme, işlettiğimiz yerlerde konaklamanız hakkında geri bildirim alma ve bu işlemlerin kayıtlarını tutma amacıyla işlenebilir.  Taleplere Yanıt: Bize gönderdiğiniz herhangi bir iletide yer alan veya bunlarla ilgili bilgileri işleyebiliriz. Bu veriler, sizinle iletişim kurma ve kayıt tutma amacıyla işlenebilir.  İç İş Amaçları: Veri analizi, denetimler, yeni ürünler geliştirme, web sitesini geliştirme, hizmetlerimizi geliştirme, kullanım eğilimlerini ve ziyaret kalıplarını belirleme, promosyonlarımızın etkinliğini belirleme ve sözleşme yükümlülüklerini yerine getirme gibi içsel işlerimiz için.  Pazarlama ve Promosyonlar: Sizi ilgilendiğini düşündüğümüz BodRoom ile ilgili ürün ve hizmetler ile diğer ürün ve hizmetlerle ilgili haber ve tanıtımları iletmek ve diğer pazarlama veya tanıtım faaliyetlerini yürütmek.  Emniyet ve Güvenlik: İşlettiğimiz yerleri ziyaret ederken, sizin güvenliğinizi, diğer misafirlerimiz ve personelimizin güvenliğini korumak için.  Yasal Görevlerimiz: İlgili yasa, mahkeme emri, mahkeme celbi veya başka bir yasal sürece uygun olarak yasal ve düzenleyici gerekliliklere veya taleplere uymak.  Ek Kullanımlar: Verilerinizi bize verdiğiniz sırada size açıklandığı diğer şekillerde de verilerinizi kullanabiliriz. Kişisel bilgilerinizin işlenmesine yönelik yasal dayanak aşağıdaki nedenlerden bir veya daha fazlasından oluşur: (i) sizin izniniz ve/veya (ii) talep ettiğiniz hizmetleri sunmak ve/veya (iii) yürürlükteki yasalara, düzenlemelere, mahkeme emirlerine veya diğer yasal süreçlere uymak. ÇEREZLERİ KULLANMA AMACIMIZ Sizden bilgi toplamak için tarayıcı çerezleri ve web işaretçileri gibi izleme araçlarını kullanıyoruz. Bu web sitesini veya web sitemizde kullanıma sunabileceğimiz herhangi bir uygulamayı kullandığınızda kullanıcılar hakkında bilgi topluyoruz. Bu veriler, hizmet aldığımız üçüncü kişiler aracılığıyla da toplanabilmektedir. BİLGİLERİNİZİN PAYLAŞILMASI Kişisel bilgileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda makul olarak gerekli olan taraflarla, ilgili yasal düzenlemeler ve bu politikada belirtilen yasal dayanaklarla paylaşılabilir:  Tarafımızca işletilen yerler ve rezidanslar için;  Bize kişisel bilgilerinizi (örneğin, seyahat acenteniz, kişisel asistanınız veya bilgilerinizi bize vermiş olan eşiniz) sağlayan temsilci veya seyahat danışmanına;  BodRoom ile ilişkisi olmayan üçüncü taraflara, bunu yapmamız için rıza gösterdiğinizde;  Gizlilik Politikamız ve diğer uygun gizlilik ve güvenlik önlemlerimize ve yönergelerimize dayanarak, bizim için bunları işleyen güvenilir iş ortaklarımıza;  Sitemizde daha alakalı reklamlar sunmak ve sitemize geri dönmenizi teşvik etmek için pazarlama ve reklam ortaklarımıza;  müşterilerimize benzer mevcut ve potansiyel misafirleri ve müşterileri saptamamıza yardımcı olması amacıyla ürün ve hizmetlerimizi değerlendirebilmemiz ve geliştirebilmemiz için bize analitikler sunan üçüncü taraf hizmet sağlayıcılara (Facebook ve Google gibi).  mümkün olan en ilgili iletişimleri gönderebilmemiz için ek bilgi sağlayarak müşterilerimizi segmentlememize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf veri hizmetlerine.  (1) uygulanabilir herhangi bir yasayı, düzenlemeyi, yasal süreci veya uygulanabilir hükümet talebini yerine getirmek; (2) olası ihlallerin araştırılmasını sağlamak; (3) dolandırıcılık, güvenlik veya teknik sorunları tespit, önleme veya başka bir şekilde ele alma ve (4) BodRoom’un, kullanıcılarımızın ya da kamuoyunun haklarına, mülkiyetine ya da güvenliğine, yasanın gerektirdiği ya da izin verdiği şekilde zarar görmemesini sağlanması için ve  ticari faaliyetlerimizin veya varlıklarımızın tamamının veya bir kısmının satışı ile ilgili olarak, herhangi bir üçüncü tarafa. YURTDIŞINA VERİ AKTARIMI Bu politikada belirtilen amaçlar için ve yasal olarak makul ölçüde gerekli olduğu sürece, kişisel verilerinizi yurt dışı merkezli iş ortaklarımıza transfer edebilmekteyiz. Ayrıca yurtdışı veri tabanlı hizmet sağlayıcılarından (Gmail gibi) hizmet almamız nedeniyle verileriniz yurtdışına transfer edilmiş sayılmaktadır. BİLGİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI Yetkisiz erişim, iktisap, ifşa, imha veya tahrifat, kazara kayıp, yanlış kullanım veya hasardan kişisel bilgilerinizi korumak için makul idari, organizasyonel ve teknik önlemleri ve güvenlik önlemlerini uygulamaktayız. Bu gibi önlemleri ve güvenlik önlemlerini düzenli olarak gözden geçirmekte ve izlemekteyiz. BİLGİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, kişisel bilgilerinizi aşağıdakileri yerine getirmek ya da uygulamak için gereken süre boyunca saklayacağız:  kişisel bilgilerin verildiği amaçlar,  belirli yasal veya düzenleyici gereklilik ve/veya  herhangi bir yasal soruşturma veya devam eden yasal işlemlerle ilgili olabilecek kayıtları saklamak için gereklilik. Bu tür kişisel bilgilerin saklanması için yeterli gerekçe yoksa bu kişisel bilgiler güvenli ve emniyetli bir şekilde silinecek, imha edilecek, anonim hale getirilecek ve/veya engellenecektir. KİŞİSEL VERİLERİNİZLE İLGİLİ BAŞVURU HAKKINIZ Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. maddesi gereği Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Şirketimiz Kurumsal Bilgileri: Ticaret sicil no: 15951 Mersis no: 0178145699900001 Ticaret unvanı: BODROOM TURİZM İNŞAAT VE TİCARET A. Ş. Adres: Koyunbaba Mah. Sancak Sok. Aks Konsept Sit. No: 13 C/3 Bodrum-Muğla İnternet sitesinin adresi: www…… com Telefon: +90 …. BAĞLANTILI WEB SİTELERİ BodRoom, üçüncü taraf web sitelerinde gerçekleştirilen faaliyetler veya yer alan bilgiler konusunda hiçbir şekilde herhangi bir yükümlülük veya sorumluluk kabul etmez. GİZLİLİK POLİTİKASINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER Bu gizlilik politikası zaman zaman değişebilir. Mevcut gizlilik politikasının yürürlük tarihi bu belgenin sonunda belirtilmiştir. Bu siteyi kullanmanız, bu gizlilik politikasında belirtilen güncel şartları kabul ettiğiniz anlamına gelir.